Johan Daisne

Johan Daisne, pseudonym of Herman Thiery (1912-1978), was a Belgian author, poet, essayist and film critic. He is considered one of the pioneers of magic realism in Dutch literature, a genre he theorized in the essays Losse beschouwingen over het dossier van het magisch realisme (1949) and Letterkunde en magie (1958). His books include De man die zijn haar kort liet knippen (1947) and De trein der traagheid (1950), which were both made into a film by André Delvaux. His writing on cinema includes Hedendaagse filmkunst (1948), Kritiek van de kinematograaf (1950), Filmatiek, of de film als levenskunst (1956) and the three-part Filmografisch lexicon der wereldliteratuur (1971, 1975, 1978).

Johan Daisne, 1957
Inleiding door Hannes Verhoustraete
ARTICLE
20.03.2015
NL

[De ‘filmatiek’] vormt een nieuwe, speciale branche van letterkunde die tegelijk documentair, beschouwelijk én scheppend is. Want de literator is niets menselijks vreemd en de film, als de meest realistische, de meest verwarrende magisch-realistische kunst, heeft een werkelijkheid van de tweede graad geschapen waarover de literator zal schrijven als uit een reeds een eerste maal gepuurde levenssubstantie: ze is leven en kunst en daardoor natuur- en cultuurstof voor de schrijver.

De man die zijn haar kort liet knippen
Johan Daisne, 1983
ARTICLE
30.11.2022
NL

Aan de uitnodiging om – als auteur van de roman (aan scenario en film heb ik niet meegewerkt) – mijn mening neer te schrijven over André Delvaux’ verfilming van mijn Man die zijn haar kort liet knippen, voldoe ik tegelijk graag en ongraag. Graag om hulde en dank te betuigen aan Delvaux, ongraag omdat het altijd kies is zich te uiten omtrent een aangelegenheid waarin men persoonlijk betrokken is.