Films byTexts by Roberto Rossellini
FILM
Germany Year Zero
Roberto Rossellini, 1948, 78’

“Rossellini is de enige filmer van het Italiaanse neorealisme die zich werkelijk van dit gevaar bewust is. Hij weet dat de ‘onschuldige’ blik op de werkelijkheid een mythe is, die steeds manipulatie en mystificatie moet verbergen.

FILM
Roberto Rossellini, 1971, 120’

“Socrates was a guy just like Roberto [Rossellini]... He pissed everyone off, just by simply expanding on things, by going a little further. He had nothing of his own: he took from others and adapted things.”