Milestones: Méditerranée & L’ordre

Milestones: Méditerranée & L’ordre
Jean-Daniel Pollet

For the fourth Milestones screening on 21 September 2020, Sabzian and Art Cinema OFFoff will be showing Méditerranée and L’ordre by Jean-Daniel Pollet. Milestones is a series of stand-alone screenings of film-history milestones, reference works or landmarks, films that focus on aesthetic or political issues and stimulate debate and reflection. In earlier instalments, Sabzian presented Andy Warhol’s Sleep (1964), Jean-Luc Godard’s monumental video work Histoire(s) du cinéma (1988-1998) and Robert Kramer’s Milestones (1974). For each screening, Sabzian publishes texts that contextualize the film.

Voor de vierde Milestones-vertoning op 21 september 2020 tonen Sabzian en Art Cinema OFFoff Méditerranée en L’ordre van Jean-Daniel Pollet. Milestones is een reeks losstaande vertoningen van mijlpalen, referentiewerken of markeerpunten uit de filmgeschiedenis, films die esthetische of politieke vraagstukken op scherp zetten en aanzetten tot debat en reflectie. Eerder vertoonde Sabzian binnen deze reeks Andy Warhols Sleep (1964), Jean-Luc Godards monumentale videowerk Histoire(s) du cinéma (1988-1998) en Robert Kramers Milestones (1974). De vertoningen worden steeds vergezeld van teksten die de films situeren, gepubliceerd op Sabzian.be.

A collaboration between Sabzian and Art Cinema OFFoff.

Film
21 Sep 2020 - 21 Sep 2020
SABZIAN EVENT
PART OF milestones