Films byTexts by Peter Watkins
Article NL FR EN
22.02.2023

Ik kwam het Monovorm-concept voor het eerst tegen in 2003, in een online statement. Rond dezelfde tijd zag ik Peter Watkins’ wereldvredefilm The Journey (1987). Voor mij blijft deze film het duidelijkste voorbeeld van zijn kritiek op de Monovorm. Zijn vraagtekens bij de Monovorm en zijn voorstellen voor een hervorming van de massamedia zijn sindsdien een vast oriëntatiepunt.

Article NL FR EN
22.02.2023

J’ai découvert le concept de Monoforme en 2003, dans une déclaration en ligne de Peter Watkins. À peu près à la même époque, j’ai vu son film sur la paix mondiale, The Journey (1987) qui constitue, selon moi, sa critique la plus claire de la Monoforme, une critique par l’exemple. Depuis, la remise en question de la Monoforme de Watkins, ainsi que ses propositions pour une réforme des mass media sont devenues pour moi un point de repère constant.

Article NL FR EN
22.02.2023

I first encountered the concept of the Monoform in 2003 in an online statement. Around the same time, I saw Peter Watkins’s global peace film The Journey (1987). To me it remains his clearest critique of the Monoform by example. Since then, his questioning of the Monoform and his proposals for a reform of mass media have been a constant orientation point.

prisma EN
26.10.2022

In The Journey (1987), Peter Watkins alternates between a number of these effects, but for him the black frame is primarily the building block of a space of learning he is offering – sometimes this space is didactic and cerebral, sometimes more meditative and empathetic. 

FILM
Peter Watkins, 1974, 174’

Late 19th century in Norway. Edvard Munch is a promising young painter but he is also a man tormented by his love dramas, the fear of falling ill and tapped by an idea: to be recognized at the height of his talent.

Article NL EN
5.02.2020

De verklaring die hierna volgt is gewijd aan de taalvorm van de audiovisuele massamedia – dat wil zeggen, het gebruik door de MAVM (Mass Audio-Visual Media) van een repetitieve, gestandaardiseerde structuur en een ingekorte tijd en ruimte, om zo de toeschouwer te controleren. Ik concentreer me op dit weinig bediscussieerde aspect van de media omdat het een essentiële rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de narratieve structuur die al van kracht is en wordt afgedwongen sinds de geboorte van cinema.

Article NL EN
5.02.2020

The following statement is concerned with the language form of the mass audiovisual media – i.e., the use by the MAVM of a repetitive, standardized structure, and abbreviated time and space, to control the audience. I am concentrating on this little debated aspect of the media, because it has played an essential role in developing the narrative structure which has been in place, and enforced, since the birth of the cinema.

FILM
Peter Watkins, 1971, 91’

1970. THE WAR in Vietnam is escalating. President Nixon has decided on a secret bombing campaign of Cambodia. There is massive public protest in the United States and elsewhere.

FILM
Peter Watkins, 2000, 345’

 

“Some filmmakers say “this is my work and I want it to stay that way”. That is their right, and we respect that right. Those are the films we don’t buy, and those are the films we don’t transmit.”

FILM
The Journey
Peter Watkins, 1987, 873’

“The 14½ hours of The Journey are organized into an immense filmic weave that includes candid discussions with ‘ordinary people’ from many countries; community dramatizations; a variety of forms of deconstructive analysis of conventional media practices; presentations of art works by oth