Films byTexts by 1987
Compilation NL EN
11.05.2016

Film is fundamentally the choice of a viewpoint in space, toward that space. Film is recording and therefore fundamentally contemporary (one cannot record that which is gone, the past). The spectator always watches contemporary images (even when they have aged, they remain contemporary through their model). This disposition sees to it that those who love films become ‘contemporary’ with every film.

Compilation NL EN
30.03.2015

De bioscoop was zijn Amerika, de beelden volgden elkaar op als plechtige zevenmijlsstappen, of als het rennen van de honderd meter. Hij schoof van plek naar plek, van de ene naar de andere figuur. En steeds gebeurde dat in die ene juiste afstand. [...] Later begreep hij dat alles draaide rond een oxymoron: onbeweeglijk bewogen te worden.

FILM
Maurice Pialat, 1987, 96’

Meditation on faith, holiness and the nature of evil. A paradoxically austere adaptation of the first (wild and feverish) novel by Bernanos, with Depardieu in the role of the ascetic Donissan. Palme d’Or at Cannes, where it met with boos and derision.

Article NL EN
25.01.2023

Beyond the terminal station at the edge of the Roman campagna, an arterial road begins, the Via Tuscolana. To the right, a film school; to the left, the walled film city Cinecittà. I looked at those great European film studios for two years but they did not stir my imagination one bit.

Article NL EN
25.01.2023

Voorbij het eindstation aan de rand van de Romeinse Campagna begint een uitvalsweg, de Via Tuscolana. Rechts een filmschool, links, ommuurd, de filmstad Cinecittà. Twee jaar lang zag ik daar die grote Europese filmstudio's liggen, maar ze stimuleerden mijn verbeelding geen ogenblik.

FILM
Peter Tscherkassky, 1987, 0’

The Great Syntagmatics of Film by Christian Metz interprets the feature film as reducible to autonomous segments, that are separated into autonomous shots and syntagmas, whereby the latter can be separated into non-chronological syntagmas (sequence of parallel montage) and chronologi

FILM
Éric Rohmer, 1987, 103’

In the outskirts of Paris a young clerk called Blanche befriends Lea. Lea is going steady with Fabien who is a friend to Alexandre who is going steady with Adrienne but is however loved by Blanche. Somehow a way has to be found to get out of this emotional chaos.

 

Article NL
11.03.2020

Ik moet zeggen dat de besprekingen en interpretaties van professionele critici, ook al waren ze lovend over mijn werk, mij veelal teleurstelden. Maar al te vaak kreeg ik de indruk dat mijn werk hen in wezen onverschillig liet, of dat ze niet bij machte waren mijn films vanuit hun directe beleving te beschrijven en daarom telkens weer hun toevlucht namen tot de clichés van de filmjournalistiek. Ik begreep pas voor wie ik dit werk eigenlijk deed wanneer ik toeschouwers ontmoette die onder de indruk waren van mijn films, of als ik brieven las van volstrekt onbekende mensen die mij openhartig over hun leven vertelden. Alleen dan voelde ik me werkelijk begrepen, en werd ik me bewust van mijn roeping, mijn plicht en verantwoordelijkheid.

FILM
Paul Verhoeven, 1987, 99’

In a dystopic and crime-ridden Detroit, a terminally wounded cop returns to the force as a powerful cyborg haunted by submerged memories.

 

 

Part man, part machine. All cop. The future of law enforcement.

 

FILM
Su Friedrich, 1987, 42’

Damned If You Don’t is Friedrich’s subversive and ecstatic response to her Catholic upbringing. Blending conventional narrative technique with impressionistic camerawork, symbols and voice-overs, this film creates an intimate study of sexual expression and repression.

FILM
Jef Cornelis, 1987, 63’

Voor 3 x Kunstonderwijs nodigde de veertienkoppige televisieploeg van Jef Cornelis zichzelf in drie kunstscholen uit: de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut (dat toen nog op de site

Article EN
27.03.2019

We made the scene in which the farmers perform themselves entirely with this kind of method: the villagers and we would bring up “ideas” and discuss them between ourselves; and while we grew closer to one another, we made the film. We didn’t want a reproduction of the story per se, but we wanted to document the heart and soul of the people who tell these stories.

FILM
Wedding in Galilee
Michel Khleifi, 1987, 100’

“For Wedding in Galilee, the idea came to me through the story of a quack doctor who was faced with a newly wed couple unable to make love on their wedding night, creating unbearable tension in a village.

FILM
The Journey
Peter Watkins, 1987, 873’

“The 14½ hours of The Journey are organized into an immense filmic weave that includes candid discussions with ‘ordinary people’ from many countries; community dramatizations; a variety of forms of deconstructive analysis of conventional media practices; presentations of art works by oth

FILM
Where Is the Friend’s Home?
Abbas Kiarostami, 1987, 87’

Eight-year-old Ahmed has mistakenly taken his friend Mohammad’s notebook. He wants to return it, or else his friend will be expelled from school. The boy determinedly sets out to find Mohammad’s home in the neighbouring village.

 

Compilation NL EN
11.05.2016

Film is fundamentally the choice of a viewpoint in space, toward that space. Film is recording and therefore fundamentally contemporary (one cannot record that which is gone, the past). The spectator always watches contemporary images (even when they have aged, they remain contemporary through their model). This disposition sees to it that those who love films become ‘contemporary’ with every film.

Compilation NL EN
30.03.2015

De bioscoop was zijn Amerika, de beelden volgden elkaar op als plechtige zevenmijlsstappen, of als het rennen van de honderd meter. Hij schoof van plek naar plek, van de ene naar de andere figuur. En steeds gebeurde dat in die ene juiste afstand. [...] Later begreep hij dat alles draaide rond een oxymoron: onbeweeglijk bewogen te worden.

Compilation NL EN
11.05.2016

Film is fundamentally the choice of a viewpoint in space, toward that space. Film is recording and therefore fundamentally contemporary (one cannot record that which is gone, the past). The spectator always watches contemporary images (even when they have aged, they remain contemporary through their model). This disposition sees to it that those who love films become ‘contemporary’ with every film.

Compilation NL EN
30.03.2015

De bioscoop was zijn Amerika, de beelden volgden elkaar op als plechtige zevenmijlsstappen, of als het rennen van de honderd meter. Hij schoof van plek naar plek, van de ene naar de andere figuur. En steeds gebeurde dat in die ene juiste afstand. [...] Later begreep hij dat alles draaide rond een oxymoron: onbeweeglijk bewogen te worden.