Films byTexts by Paulo Rocha
FILM
Change of Life
Paulo Rocha, 1966, 94’

After a stint in the army fighting in Angola, a soldier comes home to find his sweetheart has married his brother. He makes advances towards his sister-in-law, but she turns him down.

FILM
The Island of Love
Paulo Rocha, 1982, 169’

“Paulo Rocha started to work in the early 1970s on a project about the life of Wenceslau de Moraes, a Portuguese writer and former Navy officer who settled in Japan in the late 19th century.

FILM
Paulo Rocha, 1984, 100’

“Made as a ‘twin’ of A ilha dos amores, A ilha de Moraes is a poetic documentary on the enigmatic life of Wenceslau de Moraes, the great Portuguese writer who, like Paulo Rocha himself, had a profound fascination for Asian cultures and lived in Japan from 1912 until his death in

ARTICLE NL
11.04.2018
Paulo Rocha 2000
Een getuigenis opgetekend en bijeengebracht door
Vertaald door

Op een bepaalde manier hadden al die wonderbaarlijke camerabewegingen van Kenji Mizoguchi langs decors en acteurs iets te maken met het idee van de Japanse kalligrafie, een daad van levensbelang, zoals ademhaling of energie – energie is namelijk de hoeveelheid inkt op het penseel, waarna de ademhaling volgt, het inademen langzaam op gang komt en op het witte blad de wereld opnieuw geboren wordt. 

Compilation NL
4.10.2017

“Maar is Mudar de vida niet, ondanks alle stoutmoedigheid, een bijna antimoderne film? De dialogen zijn een soort van parelsnoer die een ritme, een cadans eisen, geleid met harde hand ... De zee en de rivier, in hun tegenstellingen, laten geen overtolligheid of stijlfiguren toe, het drama komt voort uit het verleden, het heden is ‘ternauwernood’ een heropzoeken van mensen, van plaatsen en van oude gevoelens.”

Article NL
7.03.2016

Maar er was een koppigheid in zijn bewustzijn, dat van een eenzame man die door zijn camera heen reageerde op wat hij zag, in een poging om te onderscheiden waar het goede en waar het kwade was, waar, in wat hij zag, de krachten van de dingen schuilde. Men voelde duidelijk zijn twijfel. En te midden van de strijd, van de twijfel, was er plotseling de vastberadenheid: zo’n standpunt, zo’n kader.