Films byTexts by 1966
Article NL
8.03.2023

De Kuyper typeert Von Sternberg als een “paradoxale filmmaker”, die zich op extreme wijze leek te onderwerpen aan alle clichés van Hollywood en er tegelijkertijd een démasqué van wist te bewerkstelligen. Naar aanleiding van de herpublicatie op Sabzian voorziet De Kuyper deze tekst van een nieuw commentaar. “Abstraheren of verfremden blijft een veelzeggend begrip. Wat in de context van het toenmalige Hollywood zowel het realisme als de psychologie, waar elke Hollywood-film toch op steunde, ondermijnde.”

Article NL EN
19.10.2022
Frieda Grafe 1966
Translated by

Films like Bresson’s, which rely on the power of suggestion and are therefore extremely dependent on the spectator’s ability and willingness to react, which represent a tangle of connections, references and forces, cannot possibly be reduced to a linear, unambiguous and irreversible relationship of cause and effect. The freedom Bresson gives his spectators corresponds to his attitude as an artist towards reality. What he captures with the form of his films is only a surface in relief; decisive is what one does not see, and only in the silence and speechlessness behind what one hears does the actual drama of this film emerge in solitude.

FILM
Change of Life
Paulo Rocha, 1966, 94’

After a stint in the army fighting in Angola, a soldier comes home to find his sweetheart has married his brother. He makes advances towards his sister-in-law, but she turns him down.

FILM
Ahmed Lallem, 1966, 22’

Elles portrays Algerian high school girls during the spring of 1966, where they talk about their present day worries and their hopes for the future.

 

Article NL
27.01.2021

Naar aanleiding van de recente restauratie van Agnès Varda’s Le bonheur (1965) herpubliceert Sabzian Eric de Kuypers kritiek van de film, oorspronkelijk verschenen in het cultureel-maatschappelijk maandblad Streven. Voor deze gelegenheid voorziet de Belgische filmmaker en auteur zijn kritiek van een nieuw commentaar. Eric de Kuyper: “Voor zover ik mij herinner was de receptie van Le bonheur nogal controversieel, met voornamelijk ethische pro- en contracriteria. Een effect dat Agnès Varda vanzelfsprekend had nagestreefd. Mij leek dat een valkuil. Varda verpakte haar film in een nogal extreme vorm van esthetiek. Dit was te mooi om waar te zijn!”

FILM
The Face of Another
Hiroshi Teshigahara, 1966, 122’

When Okuyama, a chemical factory employee, is left with disfiguring burns after an industrial accident, he estranges from his family and friends. His psychiatrist suggests a radical experiment: a face transplant.

FILM
Peter Kubelka, 1966, 12’

In 1961 Kubelka was hired to document the African Safari of a group of European tourists. Afterwards he hijacked the recorded material and edited it into an analysis of the many layers of violence present in the hunt, the gaze of the hunters and the film itself.

Article NL EN
29.01.2020
Frieda Grafe 1966
Vertaald door

Films zoals die van Bresson, die afhankelijk zijn van de kracht van suggestie en dus in extreme mate afhankelijk zijn van het reactievermogen en de reactiebereidheid van de toeschouwer, die een kluwen van verbanden, referenties en krachten verbeelden, laten zich onmogelijk herleiden tot een eenduidige, lineaire en onomkeerbare verhouding tussen oorzaak en gevolg. De vrijheid die Bresson zijn publiek laat, stemt overeen met zijn houding als kunstenaar ten opzichte van de werkelijkheid. Wat hij met de vorm van zijn films vastlegt is slechts reliëf; wat men niet ziet is cruciaal en pas in de stilte en sprakeloosheid achter wat men hoort, komt in de eenzaamheid het eigenlijke drama van deze film boven.

FILM
Daisies
Věra Chytilová, 1966, 74’

Daisies is a 1966 Czechoslovak comedy-drama film by Věra Chytilová. Generally regarded as a milestone of the Nová Vlna movement, it follows two teenage girls both named Marie, who engage in strange pranks.

 

FILM
Johan van der Keuken, 1966, 29’

De waarneming van de werkelijkheid is een proces dat van tiende seconde tot tiende seconde in ons gaande is. Onze omgeving overspoelt ons met een onvoorstelbare hoeveelheid gewaarwordingen: kleuren, bewegingen, vormen, tekens.

FILM
François Truffaut, 1966, 112’

“I wanted to make the movie because I wanted to show books in difficulty, almost as if they were people in difficulty,” […] “I wanted the audience to suffer as if they were seeing animals or people burning.”

FILM
The Party and the Guests
Jan Nemec, 1966, 71’

“Acknowledging the influence of Ionesco, [scriptwriter] Ester Krumbachová observed that she tried to create dialogue in which the characters said nothing meaningful about themselves – ‘It was my intention to demonstrate that people generally only talk in terms of disconnected ideas, even when it

FILM
Bruce Baillie, 1966, 3’

“One shot, early summer in Mendocino. Song, All my life by Ella Fitzgerald with Teddy Wilson and his orchestra.”1

 

FILM
The Round-Up
Miklós Jancsó, 1966, 90’

“Jancsó is a genius. Until him, Hungarian film was just a petit-bourgeois, kitschy, stupid industry. It didn't matter if somebody was able to do a little bit better, a little more artistically: the mentality of the filmmakers was always the same; they accepted the order.

FILM
The Battle of Algiers
Gillo Pontecorvo, 1966, 121’

“Gillo Pontecorvo’s 1966 The Battle of Algiers [commemorates] the popular uprising that had succeeded in ousting the French from Algeria in July 1962.

Article NL
27.01.2021

Naar aanleiding van de recente restauratie van Agnès Varda’s Le bonheur (1965) herpubliceert Sabzian Eric de Kuypers kritiek van de film, oorspronkelijk verschenen in het cultureel-maatschappelijk maandblad Streven. Voor deze gelegenheid voorziet de Belgische filmmaker en auteur zijn kritiek van een nieuw commentaar. Eric de Kuyper: “Voor zover ik mij herinner was de receptie van Le bonheur nogal controversieel, met voornamelijk ethische pro- en contracriteria. Een effect dat Agnès Varda vanzelfsprekend had nagestreefd. Mij leek dat een valkuil. Varda verpakte haar film in een nogal extreme vorm van esthetiek. Dit was te mooi om waar te zijn!”

Article NL
8.03.2023

De Kuyper typeert Von Sternberg als een “paradoxale filmmaker”, die zich op extreme wijze leek te onderwerpen aan alle clichés van Hollywood en er tegelijkertijd een démasqué van wist te bewerkstelligen. Naar aanleiding van de herpublicatie op Sabzian voorziet De Kuyper deze tekst van een nieuw commentaar. “Abstraheren of verfremden blijft een veelzeggend begrip. Wat in de context van het toenmalige Hollywood zowel het realisme als de psychologie, waar elke Hollywood-film toch op steunde, ondermijnde.”