Films byTexts by Claire Denis
FILM
Claire Denis, 2004, 130’

An emotionally cold man leaves the safety of his Alpine home to seek a heart transplant and an estranged son. A film inspired by philosopher Jean-Luc Nancy’s short book of the same name.

 

FILM
Claire Denis, 2008, 100’

Lionel works as a RER (Paris suburban train) driver. He has been raising his daughter Joséphine, as a single parent, and now, she is a young woman. They live side by side, almost like a couple, refusing to commit in outside relationships and get involved with others’ problems.

FILM
Claire Denis, 2018, 110’

Moving back and forth through time, High Life's action unfolds aboard a shoebox-like spaceship where death row prisoners are futilely transported across the universe in search of a new energy source and subjected to secretive fertility experiments by a fluid-obsessed scientist.

ARTICLE NL
2.05.2018

In de films van Rivette vormen ontmoetingen het hart. Zijn films zijn als choreografieën van menselijke relaties. Toch is hij graag alleen wanneer hij niet aan het filmen is. Dan zien vrienden hem in de verte lopen, op weg naar een cinema. Of zien ze hem de stilte van de filmzaal met zich mee naar huis dragen. Daney merkt op dat Rivette wellicht alleen is, maar dat hij vanbinnen bevolkt is. In Le veilleur wordt gepeinsd, geassocieerd, geflaneerd en voor de duur van de film gaan ook mijn eigen gedachten aan het kuieren. Zo kwam ik terecht bij een film die een tegengestelde is van de films van Rivette. 

ARTICLE NL EN
24.01.2018

Hong Sang-soo zal deze referentie naar Cézanne, die hij vaak aanhaalt, kunnen waarderen, alsook mijn bedachtzaamheid als ik over hem spreek. Hij is als een geschonken boek, waarvan we ontdekken dat bepaalde bladzijdes zorgvuldig zijn uitgescheurd en dat zodoende plotseling alles ontbreekt. Zijn films hebben onze toestemming niet nodig, ze eisen een totale omarming.

Article NL EN
24.01.2018
Claire Denis 2005
Translated by

Hong Sang-soo will appreciate the reference to Cézanne, whom he often quotes, and my caution when talking about him. He is like an offered book, of which we discover that certain pages have been carefully torn out and therefore everything is suddenly missing. His films don’t need our agreement; they require total rallying.

FILM
Claire Denis, 1999, 92’

“Me, I wish I could be a sailor or soldier, so many times. And to have a family at home dealing with all the problems, water leaks, paying the bills…”

FILM
Serge Daney, Claire Denis, 1990, 125’

“In de films van Rivette vormen ontmoetingen het hart. Het gaat om personages die in een chaotisch netwerk met elkaar verbonden zijn. Zijn films zijn als choreografieën van menselijke relaties. Toch is hij graag alleen wanneer hij niet aan het filmen is.