Films byTexts by 1999
FILM
Cycle of Trifles
Ana Torfs, 1999, 86’

“De enige langspeelfilm van de Belgische kunstenares Ana Torfs is gebaseerd op de zogenaamde conversatieschriften van Beethoven, de notitieboekjes die familieleden, kennissen en vrienden in staat stelden om met de doof geworden componist te communiceren.

Article NL FR
11.09.2019

« En général, si le cinéaste filme, c'est-à-dire tient lui-même la caméra et montre ce qu'il voit, fait entendre ses réflexions, il ne peut apparaître lui-même à l'image, et sur l'écran, sauf s'il passe devant un miroir, mais dans mon cas, je me filme souvent par procuration, la caméra se retourne vers moi. Double-moi donc, derrière la caméra : auteur et metteur en scène, et devant la caméra : scénariste et acteur. »

Article NL FR
11.09.2019
Boris Lehman 1999
Vertaald door

“Als een regisseur zelf filmt, dat wil zeggen, als hij zelf de camera vasthoudt en toont wat hij ziet, zijn gedachten laat horen, kan hij over het algemeen niet zelf in beeld en op het scherm verschijnen, tenzij hij voor een spiegel staat, maar ik film mezelf vaak bij volmacht, de camera draait zich naar mij. Een dubbele ik dus, achter de camera: auteur en regisseur, en voor de camera: scenarioschrijver en acteur.”

FILM
Moloch
Aleksandr Sokurov, 1999, 110’

“When Germans become afraid, when that mysterious German fear begins to creep into their bones, they always arouse a special horror and pity. Their appearance is miserable, their cruelty sad, their courage silent and hopeless.” 

FILM
Claire Denis, 1999, 92’

“Me, I wish I could be a sailor or soldier, so many times. And to have a family at home dealing with all the problems, water leaks, paying the bills…”

FILM
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 1999, 95’

“The plot comprises little more than this: Rosetta losing a job and searching for another, several times over. The melodrama that one keeps expecting to see − of violence or sexual abuse − never eventuates. Yet few films have the power or sheer monumentality of Rosetta.