Films byTexts by Charles Dekeukeleire
note EN
14.04.2019

Until April 28, CINEMATEK hosts an exhibition on Charles Dekeukeleire with archival materials that have never been shown before, such as his personal notebooks.

Manifesto NL
6.12.2017

Gedurende die eerste periode wou hij de fysicus van de fotogenie zijn, gedurende de tweede werd hij er de chemicus van. Voor die proefnemingen mocht de regisseur het groot publiek gerust links laten liggen. Ook werd de film hoe langer hoe ontoegankelijker voor de menigte, verstaanbaar en genietbaar alleen voor een kleine kring van ingewijden. Toen die proeven hem echter een grondige kennis van de techniek hadden bezorgd, keerde de regisseur vanzelf weer terug naar de natuur, naar de mens. Hij kwam weer op straat. Niet de straat van het studio boeide hem, de straat van karton, maar de echte straat waar het leven in duizend vormen krioelt, waar het kan opgevangen en rechtstreeks gefilmd worden.

FILM
Charles Dekeukeleire, 1938, 9’

“Dekeukeleire’s Thèmes d’inspiration (1938) compared portraits of Old and Modern Masters with footage of real people to demonstrate ‘that throughout the ages the soul of the people had not been changed’.