Films byTexts by 1937
FILM
Jean Renoir, 1937, 103’

During WWI, two French soldiers are captured and imprisoned in a German P.O.W. camp. Several escape attempts follow until they are eventually sent to a seemingly inescapable fortress.

 

FILM
Paul Schuitema, 1937, 14’

Short film of traffic flows across the Maas bridges in Rotterdam.

 

“While Ivens has elaborated on the movement of objects, I have made an attempt to study the movement of people.”

FILM
Charles Dekeukeleire, 1937, 74’

Based on a theme by Flemish playwright Herman Teirlinck, The Evil Eye is a story of a peasant village haunted by a villager rejected by society now returned to take his revenge and find his beloved.

 

Manifesto NL FR
14.11.2018
Ernst Moerman 1937
Ingeleid en vertaald door

De ogen die een film zien zijn niet gelijk aan de ogen die verstrooid een gedicht doorlezen; ze zijn oplettender, wakkerder, gevoeliger. Er gaapt een diepe kloof tussen een gedicht van Salvador Dalí en een schilderij van Salvador Dalí; wanneer hij schildert, heeft Dalí altijd gelijk. De kracht van het beeld dringt ons de aanwezigheid van de poëzie onmiddellijk op; het beeld overtuigt lauwhartigen, brengt aanhangers op de been, trekt nieuwsgierigen aan: iedereen wil zien en dat betekent vaak ook nieuwe volgelingen.

Manifesto NL FR
14.11.2018

Les yeux qui voient un film ne sont pas les mêmes que ceux qui parcourent distraitement un poème ; ils sont plus attentifs, plus éveillés, plus sensibles. Un abîme existe entre un poème de Salvador Dalí et une peinture de Salvador Dalí ; quand il peint, Dalí a toujours raison. La vertu de l’image impose immédiatement la présence de la poésie ; elle convainc les tièdes, rallie les partisans, elle attire les curieux : tout le monde veut voir, et voilà souvent de nouveaux adeptes.

FILM
Ernst Moerman, 1937, 17’

“Everything is light-hearted and lovely in this film, with intertitles few in number but nevertheless worthy of Tzara or Breton”

Dominique Païni