Films byTexts by 1997
FILM
Anne-Marie Miéville, 1997, 80’

“The following phrase, delivered during a fight on how to wipe your feet when entering somewhere, expresses the stakes of the film: “I feel like Solomon who asked God to provide him with an intelligent heart, because it’s the ultimate gift a man can receive...

Article NL
29.11.2017

De dag waarop ik heb beslist na te denken over de toekomst van de cinema, heb ik bij mezelf gedacht dat ik die niet zou meemaken. Ik heb me afgevraagd of de toekomst altijd voor ons ligt. Toen heb ik voor mij uit gekeken, vervolgens heb ik mij omgedraaid.

FILM
Taste of Cherry
Abbas Kiarostami, 1997, 95’

“Motion is the opening of the motionless, it is presence insofar as it is truly present, that is to say coming forward, introducing itself, offered, available, a site for waiting and thinking, presence itself becoming a passage toward or inside presence.

Article NL
21.06.2017

De fotograaf slaagt er niet in het bestaan van het lijk tot de goegemeente te laten doordringen omdat het in zekere zin ‘niets’ is. Het is slechts zijn eigen grijpgrage blik: iets dat hij dus nooit kan zien, iets dat zich aan het veld van het zichtbare onttrekt. Zijn eigen blik is een blinde vlek in zijn gezichtsveld die strikt genomen de vorm van eender welk object kan aannemen.