Films byTexts by 1957
FILM
Wild Strawberries
Ingmar Bergman, 1957, 91’

Where is the friend I seek at break of day?
When night falls I still have not found Him.
My burning heat shows me His traces
I see His traces whenever flowers bloom
His love is mingled with every air.

FILM
Jacques Tourneur, 1957, 95’

“I’m a scientist also, Dr. Holden. I know the value of the cold light of reason but I also know the deep shadows that light can cast, the shadows that can blind men to truth.”

ARTICLE NL
20.03.2015

[De ‘filmatiek’] vormt een nieuwe, speciale branche van letterkunde die tegelijk documentair, beschouwelijk én scheppend is. Want de literator is niets menselijks vreemd en de film, als de meest realistische, de meest verwarrende magisch-realistische kunst, heeft een werkelijkheid van de tweede graad geschapen waarover de literator zal schrijven als uit een reeds een eerste maal gepuurde levenssubstantie: ze is leven en kunst en daardoor natuur- en cultuurstof voor de schrijver.