Films byTexts by Chris Marker
FILM
Chris Marker, 1993, 120’

Chris Marker brings hommage to his friend and mentor Alexander Medvedkin. Doing so he considers the fate of communism and his own shortcomings.

 

FILM
Chris Marker, Pierre Lhomme, 1963, 165’

Le joli mai is a portrait of Paris and its inhabitants in the month of May, 1962. Although the war with Algeria officially ended and a promise of peace and prosperity fills the springtime air, the spectre of the war still looms.

 

FILM
Chris Marker, 1983, 104’

“Because I know that time is always time

And place is always and only place”

T.S. Eliot

 

“Omdat ik weet: tijd is voortdurend tijd

En plaats altijd en alleen maar plaats ...”

Article NL
17.10.2018

Twee gezichtspunten op de wereld en op de geschiedenis dienen zich aan. Eerst de vogelvlucht van de uil, soeverein nachtdier met scherpe klauwen en ogen die het donker oplichten, dan de zoekende draf van een kattin die haar weg baant in een wereld, die haar nu eens vijandig gezind is, haar dan weer haast achteloos liefkoost. Je lijkt als kijker de hele tijd op het punt te staan iets groots te ontdekken, tegelijk bovenaanzicht en “middeninzicht” te bezitten, tegelijk fragment en geheel, geleefde en historische tijd te kunnen aanschouwen. Het is alsof je heel even kunt zien dat wat zich hier afspeelt, ook elders is, als de beide zijden van een omgevouwen blad papier.

Article NL
26.09.2018

Verloren aan het einde van de wereld, in gezelschap van mijn brutale honden op mijn eiland Sal, herinner ik mij die januarimaand in Tokio, of ik herinner me eerder de beelden die ik heb gefilmd in die januarimaand in Tokio. Ze hebben nu de plaats ingenomen van mijn herinnering, ze zijn mijn herinnering. Ik vraag me af hoe mensen die niet filmen, niet fotograferen, geen video’s opnemen, zich herinneren. Hoe slaagde de mensheid er vroeger in zich te herinneren ...

FILM
Chris Marker, 1962, 28’

“This is the story of a man marked by an image from his childhood.”

opening of La jetée

 

Article NL
5.10.2016

Mij heeft in deze film van Chris Marker altijd een ander gezicht gemarkeerd: de karakterkop in de rolkraag die de tijdreisexperimenten leidt. Deze beeldendokter wordt gespeeld door Jacques Ledoux. De legendarische Ledoux, te weinig herinnerd in eigen land, was veertig jaar lang conservator van het Brusselse filmarchief, nu CINEMATEK.