Fernand Deligny

De kleinste gebaren

14.11.2023
A COLLECTION OF 6 texts, 3 film pages
NL

Het leven en werk van Fernand Deligny (1913-1996) stond grotendeels in het teken van een pedagogisch samenleven met psychisch “onhandelbare” jongeren. Zo richtte hij een opvangnetwerk van jeugdherbergen op voor deliquente jongeren in La Grande Cordée (1955-1962) en leefde hij samen met non-verbale, autistische kinderen in de Cevennen (1967-1986). Zijn radicaliteit bestond erin om deze “abnormalen” en hun conditie niet te socialiseren maar zich net af te zetten van de sociale verwachtingen waarvoor ze te kort leken te schieten. Met zijn team van niet-professionele opvoeders werkte hij vanuit afzondering, vanuit een experimenteel denken en handelen dat de conventionele taal en (denk)beelden op het spel zette. Hierdoor ontstond er binnen deze leefnetwerken een verzameling aan eigenaardige teksten, tekeningen, fotografische en audiovisuele beelden.

Doorheen zijn leven ontwikkelde Deligny een unieke relatie tot film, en meer in het bijzonder tot de camera. Als student aan de universiteit van Rijsel spendeerde hij veel tijd in de bioscoop en schreef hij tal van filmbesprekingen voor het studentenblad Lille université. In La Grande Cordée plande hij samen met jongeren filmopnames, maar door budgettaire problemen werden die niet gerealiseerd. Uiteindelijk zou dit idee resulteren in de productie van de langspeelfilm Le moindre geste (1971) in de Cevennen. Daarna werkte Deligny nog mee aan drie langspeelfilms: Ce gamin, là (1976) en Fernand Deligny. À propos d’un film à faire (1989), beide geregisseerd door Renaud Victor, en Project N (1979), geregisseerd door Alain Cazuc. In het leefnetwerk in de Cevennen werden tal van (onuitgegeven) video-opnames gemaakt door zijn dochter Caroline Deligny en Josette Saleil. Hij correspondeerde verder ook met filmmakers als François Truffaut, Chris Marker en Robert Kramer.

Deligny’s filmproducties en audiovisuele experimenten gingen samen met geschreven reflecties over de camera. Zijn schriftuur wordt gekenmerkt door vormelijke wildheid en raadselachtigheid, vol woordspelingen, provocaties en boutades. Hij schreef verschillende teksten over camereren, een werkwoord dat zich onderscheidt van wat we doorgaans filmen noemen. Via dit neologisme opende hij een uniek perspectief op de camera. Ook vandaag nog werpen deze teksten accurate educatieve en artistieke vragen op over hoe we ons als kijkende mens tot de camera, de cinema, de wereld en “de ander” verhouden. Sabzian publiceert de eerste Nederlandstalige vertalingen van enkele teksten van Deligny over de notie van het camereren.1

Mattijs Driesen

  • 1Deze Collection kwam mede tot stand dankzij de steun van LUCA School of Arts (Brussel), het LUCA.breakoutproject en Mattijs Driesen.

Texts

Een ingang tot de cinema en het denken van Fernand Deligny

Johanna Cockx, 2022
ARTICLE
19.01.2022
NL

Deze film [Le moindre geste] – weerbarstig toevalsdocument, ruwe parel – lijkt te ontglippen aan elke poging tot categorisering. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van de initiatiefnemer, Fernand Deligny (1913-1996). Deze Franse pedagoog, die een leven lang werkte met delinquente, psychisch kwetsbare en mentaal beperkte kinderen en jongeren, valt evengoed schrijver, poëet, filosoof, cineast, … te noemen. Zijn nalatenschap bevat allerlei artefacten: essays, verhalen, scenario’s, toneelstukken, sprookjes, brieven en cartografische tekeningen. Le moindre geste is de eerste van vier films die hij realiseerde in nauwe samenwerking met een wisselende entourage van medewerkers. 

Fernand Deligny, 1975
ARTICLE
16.03.2022
NL

“Filmen” lijkt me een merkwaardig werkwoord. Als het op het schrijven van een boek aankomt, zeg je niet “boeken”. En peindre heet niet tableauter. Hieruit blijkt dat, wat film betreft, het eindproduct de overhand neemt en een werkwoord wordt.

Fernand Deligny, 1978
ARTICLE
18.05.2022
NL

Woorden hebben een geschiedenis. Wat het woordenboek ons zegt over projecteren, eertijds, roept “buitengooien” op, terwijl het woord project, dat dezelfde oorsprong heeft, ‘alles waarmee de mens beoogt de wereld of zichzelf op een bepaalde manier te wijzigen’ voor de geest haalt.

Fernand Deligny, 1978
ARTICLE
13.07.2022
NL

Film is nooit enkel het Engelse woord dat voor de geest roept wat in onze taal pellicule heet. Maar dat woord pellicule moest bezet zijn door wat het wou zeggen, en het zijn kleine schilfers van dode huid waar het om gaat; op basis daarvan zegt men filmen en niet pelliculeren.

Fernand Deligny, 1981
ARTICLE
02.11.2022
NL

Wanneer ik voorstel om een boek te schrijven onder het uithangsbord van het camereren, wordt camereren de vlag waarvan ik de drager ben, met andere woorden de enseigne, terwijl uit dat woord de infinitief onderwijzen [enseigner] is ontstaan, wat nog een heel ander verhaal is.

Fernand Deligny, 1982
ARTICLE
07.12.2022
NL

Sabzian publiceert de eerste Nederlandstalige vertalingen van enkele teksten van Fernand Deligny. Hij schreef verschillende teksten over camereren, een werkwoord dat zich onderscheidt van wat we doorgaans filmen noemen. Via dit neologisme opende hij een uniek perspectief op de camera. Deligny: “Wat een buitenkans om vrijuit te kunnen camereren net zoals een kind – of een idioot – kiezelsteentjes gooit in het water, ik wil zeggen de gemeenschappelijke ontroering.”

Film Pages