Prisma #47

La nuit américaine (François Truffaut, 1973)

Leve de film! (ode aan La nuit américaine van François Truffaut)

Klanken sporen met beelden

altijd bewegend, zelfs repeterend

de regisseur verbeeldt vele levens

dirigeert mensen, zijn sterren, O Hollywood

dat in werkelijkheid dromen doet

van eeuwigdurend leven en hemels zoet

toeschouwers raken bewogen 

door personages en hun grootse verlangens

zo’n zalig bedrog van oneindige liefde

het filmmaken hoort en oogt chaotisch 

het witte doek daarentegen lijkt harmonisch

achter de schermen, in de coulissen echter

kissebissen acteurs, actrices en de crew

aan de regisseur om de film te beslissen

in zijn begin, midden en open of gesloten slot

een nachtscène wordt overdag gedraaid

het einde voordien beslecht met een schot 

een film staat nooit ofte nimmer stil

maar raast als een lustige trein

voorbij onze stille, lastige zielenpijn

een film gaat nooit dood, leeft voort

klinkend als muziek in de oren

ook als wij, toehoorders, er niet meer zijn …

Deze Prisma verscheen als ‘Prisma #35’ in Filmmagie #706, juli – augustus 2020

PRISMA
21.10.2020
NL
The Prisma section is a series of short reflections on cinema. A Prisma always has the same length – exactly 2000 characters – and is accompanied by one image. It is a short-distance exercise, a miniature text in which one detail or element is refracted into the spectrum of a larger idea or observation.
La rubrique Prisma est une série de courtes réflexions sur le cinéma. Tous les Prisma ont la même longueur – exactement 2000 caractères – et sont accompagnés d'une seule image. Exercices à courte distance, les Prisma consistent en un texte miniature dans lequel un détail ou élément se détache du spectre d'une penséée ou observation plus large.
De Prisma-rubriek is een reeks korte reflecties over cinema. Een Prisma heeft altijd dezelfde lengte – precies 2000 tekens – en wordt begeleid door één beeld. Een Prisma is een oefening op de korte afstand, een miniatuurtekst waarin één detail of element in het spectrum van een grotere gedachte of observatie breekt.