Films byTexts by Krzysztof Kieślowski
Article NL EN
28.06.2023

De cineast leeft in zijn films. Zijn beslissingen zijn niet feilloos volgens een academisch ideaal, maar feilloos naar wat hij te vertellen heeft. Het is niet zonder vulgariteit, niet zonder demagogie, niet zonder overnadrukkelijk naturalisme, maar de film neemt dit alles ongekuist in zich op. En ik neem het met beide handen en breng het naar mijn ogen, die er zich gulzig aan te goed doen. Hoeveel jaren is het al niet geleden dat ik zulke vitale beelden zag?

FILM
Krzysztof Kieślowski, 1989, 572’

“One day I happened to bump into my co-scriptwriter in the street. It was cold. It was raining. I’d lost one of my gloves. ‘Someone should make a film about the Ten Commandments,’ Krzysztof Piesiewicz said to me. ‘You should do it.’ A terrible idea, of course.”