First Elections

First Elections

Large parts of Goma were covered with lava after the eruption of the Nyiragongo volcano in January 2002. Today kids live in the ruins on the lava. They sell paper hankies to grown-ups in the city, and lava rocks to construction builders. Meanwhile, the kids are building their own city on top of the old one, a city complete with radios and tv’s, white jeeps and blue helmets, presidents and vice-presidents, commercials and hate campaigns, cemeteries and election fever. The kids emerge from the lava, as it were, and reveal the world underneath the rubble.

NL

“Het commentaar in deze video’s komt – net zoals de stilte, net zoals het geluid – van overal. Het zit in de keuzes van de filmmaakster. Zij spoort haar personages aan de vrijheid te nemen en zich te verplaatsen in een derde persoon. Ze creëren alter ego’s. Ze spelen een rol in hun fabels. Het gaat niet zelden om dieren. De Tunesische handelaar in de Ieperlaan verplaatst zich in de rol van Maya de Bij. De bejaarde verplaatst zich in de wereld van de ezel. Het kind in die van de olifant. Kinderen worden volwassen en volwassenen worden weer kind. Het hoort allemaal bij de vrijheid van het spel. Een spel waarin elke symbolische verplaatsing evenveel betekent als een fysieke.”

Pieter Van Bogaert1

  • 1Pieter Van Bogaert, “Film and video works. Selected works 2003-2010, Sarah Vanagt,” Etcetera, nr. 130 (2012).
FILM PAGE
UPDATED ON 02.09.2023