Films byTexts by Sisters of the Gion
FILM
Sisters of the Gion
Kenji Mizoguchi, 1936, 69’

“Ik heb vaak gefoeterd op de wreedheid van de film zonder in te zien dat die wreedheid ook haar (Mizoguchi-achtige) keerzijde had, namelijk compassie. Tegenwoordig zie ik het licht van de cinema eerder als een ruimte voor verzoening of zelfs boetedoening.”