Films byTexts by Robert Bresson
prisma NL
5.04.2023

Jerzy Skolimowski, geliefd omwille van zijn in Brussel gefilmde New Wave-wervelwind Le départ (1967), heeft zich op latere leeftijd nog aan een ezel verbrand. De ezel als filmfiguur is gevaarlijk en vergt (over)moed: in 1967 verfilmde Robert Bresson het leven van een ezel, en eigenlijk dat van ons allemaal. De stille, tragisch en toch banale stappen door de tijd van een levend wezen, toevallig een ezel.

Article NL EN
19.10.2022
Frieda Grafe 1966
Translated by

Films like Bresson’s, which rely on the power of suggestion and are therefore extremely dependent on the spectator’s ability and willingness to react, which represent a tangle of connections, references and forces, cannot possibly be reduced to a linear, unambiguous and irreversible relationship of cause and effect. The freedom Bresson gives his spectators corresponds to his attitude as an artist towards reality. What he captures with the form of his films is only a surface in relief; decisive is what one does not see, and only in the silence and speechlessness behind what one hears does the actual drama of this film emerge in solitude.

Article NL
27.10.2021

In de jaren zestig en zeventig publiceerde de Belgische auteur, criticus en filmmaker Eric de Kuyper over film in Streven. Uit deze bijzondere collectie teksten herpubliceert Sabzian een aantal markante teksten voorzien van een nieuw commentaar door De Kuyper. De Kuyper: “Au hasard Balthazar bespeelt een bijna onmogelijke spagaat tussen het al te evidente betekenisvolle (de allegorie) en het omgekeerde ervan: het betekenisloze. Iets onvatbaars, hoewel het op de meest concrete manier aanwezig is: in beelden.”

note EN
12.12.2020

Actor and director François Leterrier, known for his leading role in Robert Bresson's Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut (1956), has passed away on December 4 at the age of 91.

FILM
Robert Bresson, 1934, 25’

Bresson's first film is, totally uncharacteristically, a slapstick comedy, centred around two neighbouring republics, Crogandia and Miremia, and the various disasters that befall the ceremonial unveiling of a statue, the launching of a ship, and the crash-landing of a Miremian pilot in Crogan

FILM
Robert Bresson, 1943, 90’

A well-off young woman decides to become a nun, joining a convent that rehabilitates female prisoners. Through their program, she meets a woman named Thérèse who refuses any help because she says she was innocent of the crime she was convicted for.

FILM
Robert Bresson, 1962, 65’

In 1431 Jeanne, a French peasant girl, is imprisoned for heresy and brought to trial at Rouen. Despite rigorous interrogation by the judges and constant persecution from the jailers, her faith remains unshaken.

FILM
Robert Bresson, 1971, 87’

The “dreamer” is Jacques, a young painter, who by chance runs into Marthe as she's contemplating suicide on the Pont-Neuf in Paris. They talk, and agree to see each other again the next night.

FILM
Robert Bresson, 1977, 95’

Charles, Michel and a few of their friends form a small environmentalist group, concerned about famine, pollution and the future of the world.

FILM
Robert Bresson, 1974, 88’

King Arthur learns about his wife’s, Queen Guinevere, affair with Lancelot, who at the same time remains loyal to the king, particularly after Arthur's traitorous nephew Mordred commits an attempt on his life.

 

Article NL EN
29.01.2020
Frieda Grafe 1966
Vertaald door

Films zoals die van Bresson, die afhankelijk zijn van de kracht van suggestie en dus in extreme mate afhankelijk zijn van het reactievermogen en de reactiebereidheid van de toeschouwer, die een kluwen van verbanden, referenties en krachten verbeelden, laten zich onmogelijk herleiden tot een eenduidige, lineaire en onomkeerbare verhouding tussen oorzaak en gevolg. De vrijheid die Bresson zijn publiek laat, stemt overeen met zijn houding als kunstenaar ten opzichte van de werkelijkheid. Wat hij met de vorm van zijn films vastlegt is slechts reliëf; wat men niet ziet is cruciaal en pas in de stilte en sprakeloosheid achter wat men hoort, komt in de eenzaamheid het eigenlijke drama van deze film boven.

FILM
Robert Bresson, 1967, 81’

Robert Bresson’s second Georges Bernanos adaptation, beginning a long engagement with the question of suicide, tells the story of a neglected and impoverished girl hemmed in on all sides by her brutal provincial milieu.

 

FILM
Robert Bresson, 1969, 88’

« Il y a ici un autre principe de base, principe que très peu, sauf les grands comme Chaplin, connaissent : c’est l'économie. Faire une grande chose avec rien, c’est ça le truc. Alors qu’il est de coutume de faire tout le contraire : on montre absolument tout, quoi que ce soit, tout est bon.

ARTICLE NL FR
31.01.2018

Dit verhaal is eerst en vooral geluid: geluiden van de bus en de metro, geluiden van neervallende bomen en van creperende dieren, geluiden van deuren die langs alle kanten klapperen en kraken, het finale geluid van de revolver van ‘de vriend’ die door Charles betaald is en hem doodt in de duisternis van Père-Lachaise. Kwellend geknars en geknal. Tevergeefs bedekt Charles zijn oren. De wereld waarin hij leeft, is gemaakt van kabaal zonder betekenis, absurd en overweldigend. Het overschreeuwt de menselijke stemmen, die zijn als korte zinspelingen tussen al het gekrijs van brutale en gebrutaliseerde dingen.

ARTICLE NL FR
31.01.2018

Cette histoire, ce sont d’abord des bruits : bruits de bus et de métro, bruits d’arbres et d’animaux abattus, bruits de portes qui de tous côtés claquent et grincent, bruit final du revolver de « l’ami » qui, payé par Charles, le tue dans l’obscurité au Père-Lachaise. Craquements et claquements obsédants. En vain Charles se bouche les oreilles. Le monde où il vit est fait de ces bruits sans message, absurdes, envahissants. 

FILM
Robert Bresson, 1983, 85’

“Is it for singing always the same song that the nightingale is so admired?”

Robert Bresson, Notes on the Cinematographer1

Article NL
29.03.2017

Zich beperken tot de shots en strategieën die een film vormen, betekent vergeten dat de cinema een kunst is voor zover het wereld is, dat zijn shots en effecten die vervliegen op het moment dat ze geprojecteerd worden een voortzetting moeten krijgen, dat ze omgevormd moeten worden door de herinnering en het woord die samenhang geven aan de cinema als een wereld die gedeeld wordt voorbij de materiële realiteit van zijn projectie.

Article NL
15.12.2013

Men voelt in Balthazar, zoals in alle films van Bresson, een bijna fysieke afkeer van hun auteur tegen elke vorm van leugen en in het bijzonder tegen elke vorm van esthetisch bedrog. Deze onverbiddelijke afkeer lijkt de drijvende kracht achter zijn hele oeuvre te zijn. Het leidt tot een zuiverheid van het narratieve medium die in de filmgeschiedenis ongeëvenaard is.