Films byTexts by Paolo Sorrentino
prisma NL
7.06.2017

Waarom is Federico Fellini’s La dolce vita (1960) zo veel beter en strenger dan La grande bellezza (2013) van Paolo Sorrentino?