Films byTexts by Michelangelo Antonioni
FILM
Michelangelo Eye to Eye
Michelangelo Antonioni, 2004, 15’

“It sounds quite simple, despite the digital trickery that made it possible, but like the montage sequence at the end of L’Eclisse (1962), this is a very intricate simplicity, in terms of framing as well as editing.

Article NL
21.06.2017

De fotograaf slaagt er niet in het bestaan van het lijk tot de goegemeente te laten doordringen omdat het in zekere zin ‘niets’ is. Het is slechts zijn eigen grijpgrage blik: iets dat hij dus nooit kan zien, iets dat zich aan het veld van het zichtbare onttrekt. Zijn eigen blik is een blinde vlek in zijn gezichtsveld die strikt genomen de vorm van eender welk object kan aannemen.