Films byTexts by Jean Epstein
FILM
Jean Epstein, 1927, 39’

Three women love the same man. He loves none of them, but only his Bugatti. He takes his car out of the garage and drives it towards his destiny. 

 

Un jeune homme est aimé de trois femmes. Mais lui en aime-t-il uneᅠ?

Carton titre du film

 

FILM
Jean Epstein, 1928, 63’

Roderick Usher summons his friend to his crumbling old mansion in the remote countryside. Usher has been obsessed with painting a portrait of his dying wife Madeline.

FILM
Jean Epstein, 1929, 80’

« Sur cet îlot d’où les tempêtes d’hiver balaient toute vie, quatre hommes, deux équipes, viennent passer l’été, séparés du monde, pour pêcher le goémon. »1

 

Manifesto NL
6.12.2017

Gedurende die eerste periode wou hij de fysicus van de fotogenie zijn, gedurende de tweede werd hij er de chemicus van. Voor die proefnemingen mocht de regisseur het groot publiek gerust links laten liggen. Ook werd de film hoe langer hoe ontoegankelijker voor de menigte, verstaanbaar en genietbaar alleen voor een kleine kring van ingewijden. Toen die proeven hem echter een grondige kennis van de techniek hadden bezorgd, keerde de regisseur vanzelf weer terug naar de natuur, naar de mens. Hij kwam weer op straat. Niet de straat van het studio boeide hem, de straat van karton, maar de echte straat waar het leven in duizend vormen krioelt, waar het kan opgevangen en rechtstreeks gefilmd worden.

Manifesto NL FR
6.07.2015

De même qu’il y a des gens insensibles à la musique, de même il y en a, et davantage, qui sont insensibles à la photogénie. Du moins provisoirement.