Films byTexts by Bertrand Tavernier
note EN
3.04.2021

On March 25th, Bertrand Tavernier, one of the most versatile and foremost figures of French cinema, passed away at the age of 79.

Article NL EN
17.02.2016

Pecks werk heeft iets fysieks, een gevoel van gewelddadige confrontatie. Deze confrontatie is er een tussen regisseur en z’n subject(en), maar misschien ook in het binnenste van een man die verscheurd wordt door verschillende culturen en verschillende soorten cinema, waarbij hij elk van die soorten hanteert als een geheim wapen.

Article NL EN
17.02.2016

There is a physical side to his work, the sense of violent confrontation. A confrontation between the director and his subject(s), but also perhaps confrontation in the inner depths of a man torn amid several cultures and several kinds of cinema, using each one of them as a secret weapon.